oyun oyna
 
 
Toplam Dosya: 18968 Toplam indirilme : - Giriş Sayfası Olarak Ayarla Sık Kullanılanlara Ekle Bize Ulaşın !
 
Ana sayfa
Oyun oyna
Komik nevar?
Animasyonlar
Gazete oku
Son eklenen 100
Son Arananlar
+Sponsor
+En son arananlar
ReNamer
crack
Pratik
WashAndGo
Ripple
WinAudio
+Tavsiyeler
Elbise modelleri
Yemek Tarifi
 
Kooperatif Yönetim Otomasyonu ProKoop 
Versiyon : 1.0
Boyut : 2.27 MB
Kategori : Diğer / Diğer
Lisans : Shareware
Dil : Türkçe
Platform : Windows 98/Me/NT/2000/XP
Üretici Firma : Giga Yazılım
Eklenme Tarihi : 29/08/2004
 

ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu Programı; kooperatif yöneticilerinin isteklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. En büyük hedefi yönetimde profesyonelleşmek ve zamandan tasarruftur. Program yüklenirken başlat menüsüne ve masaüstüne kısa yollar oluşturulur. Sadece ProKoop simgesinin fare ile tıklanmasıyla programa girilir. Özenle hazırlanmış menülerimiz kullanıcı tarafından kolayca anlaşılabilir. Zaten bazı alt menülere girildiğine, işlem sırası ile ilgili uyarı ekrana gelerek kişi programın doğru kullanılabilmesi için yönlendirilir. Sırasıyla yapılacak işlemler neticesinde program akışı sağlanmış olur. Program beş ana bölümden oluşur. Her bir bölüme ana ekrandaki simgeler fare ile bir kez tıklanarak yada üst kısımdaki menü çubuğu kullanılarak ulaşılabilir. İşlem ana menüsünde, günlük rutin işler takip edilir. Burada yapılan harcamalar, banka ile ilgili işlemler, aidat makbuzu girişleri ve varsa aidat dışındaki gelirlerin girişi yapılır. Makbuzlara mesnet olacak yönetim planı, müşterek saatlerin süzme saatlere paylaştırılması veya farklı kazanlara gelen doğalgaz faturalarının belli bloklara paylaştırılması da buradan yapılır. Ayrıca personele ait işlemlerden vizite kağıtlarının hazırlanması ve basımı ile aylı, dört aylık SSK bildirimleri ile destek primi ve ücret bordro ve pusulaları da buradadır. Kooperatif üyelerine etiket basılması işlemini çok kolay ve zevkli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tanım ana menüsünde, bir kez yapılan tanımlamalarla hem program kooperatifiniz için özel hale getirilir hem de günlük rutin işlerin hızlı bir şekilde akışı sağlanır. Rapor bölümünde, bütün hesaplarla ilgili raporlar program tarafından otomatik olarak hazırlanır ve istenildiğinde yönetim kuruluna sunulur. Günlük kasa raporu, iki tarih arası mizan, denetim ve yönetim raporları, ile yıl sonunda sunulması gereken faaliyet raporu buradan alınır. Ayrıca elbette işletme defterini buradan dökersiniz. Yönetim ve Denetim bilançoları ile her an teftişe hazır olacaksınız. Bütün bunlar için hiç bir şey yapmanıza gerek kalmayacak, sadece işlem menüsündeki aidatları ve masrafları girmeniz yeterli olacaktır. Kanun bölümünde, yönetim dönemi boyunca en çok çıkabilecek sorunlar ve bunların çözümleri, dilekçe örnekleriyle birlikte sunulmuştur.Böylece sadece kanunların uygulanmasıyla kooperatifde huzur ve adalet sağlanmış olur. Ayar bölümünde ise, kooperatifin nasıl yönetileceğine karar verilerek yönetim planının ayarı yapılır. Herhangi bir konuda bilgi almak için, yardım alt menüsünden yararlanılabilir . Ayrıca yedekleme alt menüsüyle de data kayıpları engellenir. Devir seçeneği, dönem sonu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Ayar ana başlığı altındaki program ayarı bölümü, program kullanımının ilk aşamasıdır. Program ayarı bölümünde beş alt başlık bulunur. Bunlardan ; İşlem başlığı altında aidatların nasıl toplanacağı, borçlandırmaların otomatik mi yoksa elle mi yapılacağı ve ödemelerdeki öncelikler belirlenir. Makbuz bölümünde, makbuz basımının ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği, makbuzun nasıl basılacağı seçilir. Gecikme bölümünde, aidatlarını geç ödeyenlere gecikme cezası uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa aylık mı yoksa günlük mü gecikme bedeli alınacağı karara bağlanır. Plan kısmında, yönetim planının başlama ayı , yılı , aidat toplama günü, boş daireden de aidat alınıp alınmayacağı netleştirilir. Kilitleme kısmında, yetkili kişi dışında kimsenin girmesinin yada değiştirilmesinin istenmediği bölümler şifrelenebilir. Program ayarından sonra, ikinci aşama olan tanım ana menüsündeki tanımlamalar yapılır. Tanım başlığı tıklandığında açılan alt menülerden; Mekan tanımında , bağımsız bölümlerin, yani dükkan ve dairelerin blok ve daire numarası, alanı, aidat toplamada belirlenen oranı yazılır. Malik ve kullanan kısmı burada boş bırakılır. Çünkü bu bölüm komşu tanımdan sonra otomatik olarak dolar. Kasa ve banka tanımda ödemelerini bankaya yapanlar için banka ismi ve hesap numarası girilir. Burada Kasa hesabı program tarafından oluşturulmuştur. Komşu tanımında dairenin sahibi, kiracısı yada daireyi kullanan aile fertleri hakkında bilgiler yazılarak kayıt edilir. Masraf Tanımda bir yıllık tahmini masrafların; adı, hangi orana göre paylaştırılacağı, aylık periyodu, ana ve tali hesap numaraları , ödeme günü ve ücreti yazılır. Gelir tanımda , aidat geliri dışındaki bir yıllık tahmini gelirlerin adı, paylaştırılma oranı, ana ve tali hesap numarası, periyodu, ödeme günü ve ücreti yazılır. Bütün bu ayarlamalar ve tanımlamaların sonunda artık sıra Yönetim Planının oluşturulmasına gelir. Bunun için İşlem ana menüsü altındaki Yönetim Planı bölümüne girilir. Yönetim planını paylaştır diyerek masraf ve gelir tanımda girilen tahmini ücretler bütün dairelere paylaştırılır. Burada aidatların, gelir ve giderlerin aylara bölünmüş miktarları görülür.Yönetim Planının hazırlanmasıyla ; Artık günlük rutin işlerin takibine geçilir . Rutin işlerin gerçekleştirilmesini sağlayan tüm girişler, işlem ana menüsü altında toplanmıştır. Bunun için işlem başlığı fare ile bir kere tıklandığında açılan alt menülerden; Giderlerin girişinde, masraflar girilir ve makbuz kesilir. Ayrıca periyodik giderleri işlemek için her ay yönetim planından aktar diyerek harcamalar otomatik olarak aktarılır. Aidat Makbuzu Girişi bölümünde, makbuzların işlenişi plandan aktar butonu ile program tarafından gerçekleştirilebilir. Tüm makbuzlar, ödenmiş ve ödenmemiş makbuzlarla , gecikme cezası miktarları da burada görülür. Ayrıca makbuz bas butonu tıklandığında, hangi ayların aidatının ödendiğini, varsa gecikme cezalarını, kooperatif ismini , blok, daire numaralarını, tarihini ve makbuzun düzenlendiği kişinin adını yazarak basar. Program ayarı bölümünde makbuz mühürlü basılsın seçeneği işaretlenmişse makbuz mühürlü basılır. Diğer Gelir Girişinde aidat dışındaki gelirler girilir, makbuz basılabilir. Burada da periyodik gelirler yönetim planından aktarılabilir. Cari Hesap bölümünde, kişilerin hangi tarihte ödeme yaptıkları, hangi ayların aidatlarını ödedikleri, ödedikleri miktarlar ve borçlar görülür. Ekstre bas butonu ile de hesap ekstresi basılabilir. Kasa bölümündan ilân tahtasına asılacak borçlar listesi alınabilir. Personel bölümünde kooperatifde çalışan kapıcı, güvenlik görevlisi veya bahçıvanın ücret bordroları, aylık SSK ve 4 Aylık SSK bildirgeleri düzenlenir. Gerektiğinde hem kendisi, hem eşi ve çocukları hem de ana babası için ayrı ayrı ve kanuna uygun vizite kâğıtları oluşturulur. Ayrıca ücret bordrosu ve hesap pusulası ile verilen ücret tevsik edilir. Emekli olupta çalışanlar için düzenlenmesi mecburi olan destek primi bordrosu da buradan hazırlanır. Sadece bir butona basarak... Yöneticinin iş yapması değil, iş yapanları yönetmesi gerekir. Bunun için de yönetirken doğru bilgilendirme şarttır. Bu program sayesinde elde edilen raporlar bu doğru bilgilendirmeyi sağlar. Yönetimin ihtiyaç duyabileceği tüm raporlar rapor ana başlığı altında toplanmıştır. İlk rapor olan; Günlük Kasa Raporunda, o gün alınan ve verilen paraların yani: tahsilât ve tediyelerin listesi elde edilir.. İstenirse geçmiş tarih yazılarak da eski tarihli günlük kasa raporlarına ulaşılabilir.. Bu sayede kasada olması gereken para ile olan karşılaştırılabilir ve açık verilmesi önlenmiş olur İki Tarih Arası Mizan da , girilen ilk ve son tarih arasındaki tüm cari hesaplar görülür. Denetim Raporu bölümüne girildiğinde yönetim kuruluna sunulabilecek bir rapor oluşturulmuştur. Bu tüm hesapların mevcut olduğu bir özet listedir. Yönetim Raporu bölümü , Denetim raporundaki hesapları alt hesaplarıyla birlikte gösterir. Gecikme Bedeli Raporunda, iki tarih arasında toplanan tüm gecikme bedelleri isim ve daireleri ile birlikte listelenir. Faaliyet Raporunda, yönetim planındaki pencerenin aynısı fakat boş olarak gelir. Faaliyet Raporu Hazırla butonuna basıldığında, gelir ve gider işlemleri ile aidat makbuzları taranarak, ay be ay bir dönem boyunca yapılan işlemler tablo şeklinde ekrana gelir. İşletme Defterinde, gider ve gelir sütunları ile tüm evrakların kaydının bulunduğu resmî işletme defteri karşınıza gelir. Bu pencerede üstteki yazıcı resmine tıklatıldığında yazıcıdan döküm alınabilir. Bu defteri, dönem sonunda tüm bağımsız bölüm sahiplerinin katıldığı toplantıda gösterme ve 5 sene saklama zorunluluğu vardır. Kod Listeleri bölümü önemli telefon numaraları ile şehirler arası telefon kodları ve semtlerin posta kodlarını içerir. Yönetim Bilançosu bölümüne girildiğinde program tarafından otomatik olarak hazırlanan detaylı bir bilanço tablosu gelir. Tablonun aktif bölümünde çeşitleriyle birlikte giderler, banka ve kasa hesapları yer alırken, pasif bölümünde ise yine çeşitleriyle birlikte gelirler yer alır. Sol altta aktif toplam, sağ altta pasif toplam bulunur. Bu iki toplamın eşit olması durumunda bilanço tutmuş demektir. Denetim Bilançosu, aynı döneme ait yönetim bilançosunda yer alan tüm hesapları toplamlar halinde gösterir. Görüldüğü gibi APro programında gerçekleştirilen her işlem Kat Malikleri Kanununa uygun olarak gerçekleştirilir. Kanun bölümü; içerisinde Kat Malikleri Kanunu, Borçluya Dava Açılması, Borçluya İcra Takibi, Haksız müdahaleye Dava , Yargıtay Kararları gibi pek çok konuyu kapsar. Yönetici bütün bunların ışığı altında başarılı bir dönemin ardından yine başarılı bir kapanışla huzur içinde yaşamına devam eder.

İndirilme : 485 / 324
Değerlendirme :  
Uyarı : Çekinceleri okudum, kabul ediyorum.

Önemli Uyarı : Eğer indirmeye çalistiginiz dosya video formatında bir dosya ise Windows Media Player'da açılacaktir.İsterseniz windows media playerda yüklendikten sonra Farklı Kaydet seçenegini seçerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz...

Ama bizim size önerdiğimiz bir download programı kullanmanizdır.Bu sayede sitemizden hiç bir sorun yasamadan Video Klip ve Program indirebilirsiniz...

program-indir.org olarak size Flashget veya Getright programlarini öneriyoruz.Bu programları sitemızden temin edebilirsiniz...


 
Copyright © 2007 Program-indir.org